Tin tức tổng hợp cập nhật liên tục - goNews
 

Chiến lược phát triển giáo dục 2011 – 2020: 7 giải pháp phát triển, 9 giải pháp thực hiện

- Báo Văn hóa

Chiến lược phát triển giáo dục 2011 – 2020: 7 giải pháp phát triển, 9 giải pháp thực hiện. VH- Ngày 8.3, Hội đồng Quốc gia Giáo dục và Phát triển nhân lực đã họp để thảo luận, đóng góp ý kiến cho Chiến lược phát triển giáo dục 2011 – 2020 và Chiến lược phát triển Dạy nghề thời kỳ 2011 - 2020. Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng, Chủ tịch Hội đồng chủ trì cuộc họp.


  • TIN MỚI

  • Dòng sự kiện