Tin tức tổng hợp cập nhật liên tục - goNews
 

Ba vấn đề cấp bách trong xây dựng Đảng hiện nay

- VTC News

Ba vấn đề cấp bách trong xây dựng Đảng hiện nay. Đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo là 1 trong 3 vấn đề cấp bách.


  • TIN MỚI

  • Dòng sự kiện