Tin tức tổng hợp cập nhật liên tục - goNews
 

Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng về phòng chống tội phạm

- VOV

Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng về phòng chống tội phạm. Kết luận 1 năm thực hiện Chỉ thị số 48-CT/TW của Bộ Chính trị về Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tội phạm trong tình hình mới.


  • TIN MỚI

  • Dòng sự kiện