Tin tức tổng hợp cập nhật liên tục - goNews
 

Các đơn vị sản xuất tạo liên minh chống ăn cắp bản quyền

- Đời sống & Pháp luật

Các đơn vị sản xuất tạo liên minh chống ăn cắp bản quyền. Trong khi chờ đợi cơ quan quản lý Nhà nước có giải pháp cứng rắn đối với tình trạng ăn cắp bản quyền truyền hình, các đơn vị sản xuất đã hình thành nên những liên minh để tự cứu lấy mình.


  • TIN MỚI

  • Dòng sự kiện