Tin tức tổng hợp cập nhật liên tục - goNews
 

Nguyễn Thế Hoàng Linh - Viết thơ kiểu… thiên tài

- Thể thao văn hóa

Nguyễn Thế Hoàng Linh - Viết thơ kiểu… thiên tài. Tôi vẫn gọi Nguyễn Thế Hoàng Linh là một thiên tài, là bởi, với người trí não bình thường, họ chẳng bao giờ làm thơ kiểu như thế.


  • TIN MỚI

  • Dòng sự kiện