Nhiều tỉnh thành vào cuộc hỗ trợ cộng đồng khởi nghiệp

28 không gian làm việc chung và sáng tạo đa số của startup tư nhân ra đời năm 2016.

Theo đánh giá được Bộ Kế hoạch và Đầu tư đưa ra tại Hội nghị Thủ tướng Chính phủ và doanh nghiệp ngày 17/5 vừa qua, trong năm 2016, hàng trăm hội nghị, hội thảo, sự kiện, cuộc thi về khởi nghiệp được tổ chức; 28 không gian làm việc chung và sáng tạo đa số của tư nhân ra đời; mạng lưới các nhà đầu tư cá nhân cho khởi nghiệp bắt đầu được hình thành…

Bên cạnh đó các chính sách, biện pháp hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ, hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo đã được rà soát, đánh giá và đề xuất lồng ghép vào Luật Hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ.

Hiện nay việc sửa đổi, bổ sung chức năng và nhiệm vụ của Quỹ bảo lãnh tín dụng doanh nghiệp vừa và nhỏ, Quỹ Phát triển doanh nghiệp vừa và nhỏ, Quỹ đầu tư khởi nghiệp sáng tạo… đang được các Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính, Ngân hàng Nhà nước phối hợp, khẩn trương xây dựng để tăng cường nguồn vốn cho doanh nghiệp vừa và nhỏ, doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo.

Theo Bộ Kế hoạch và Đầu tư, việc rà soát, sửa đổi, bổ sung các chính sách đầu tư đối với doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn đã được thực hiện.

Các Bộ, ngành, địa phương, hiệp hội doanh nghiệp đã có nhiều chương trình hỗ trợ doanh nghiệp, đặc biệt là doanh nghiệp vừa và nhỏ, doanh nghiệp khởi nghiệp, doanh nghiệp đổi mới sáng tạo… Đề án hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo đang được Bộ Khoa học và Công nghệ triển khai.

Cập nhật tin tức công nghệ mới nhất tại fanpage Công nghệ & Cuộc sống