Tin tức tổng hợp cập nhật liên tục - goNews
 

Các tổ chức kinh tế chỉ được đổi ngoại tệ khi có giấy phép

- Đời sống & Pháp luật

Các tổ chức kinh tế chỉ được đổi ngoại tệ khi có giấy phép. Hoạt động đổi ngoại tệ của các tổ chức kinh tế chỉ được thực hiện sau khi được Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cấp Giấy chứng nhận đăng ký đại lý đổi ngoại tệ.


  • TIN MỚI

  • Dòng sự kiện