Tin tức tổng hợp cập nhật liên tục - goNews
 

Kẻ yêu người ghét Bạc Hy Lai

- Vnexpress

Kẻ yêu người ghét Bạc Hy Lai. Với chính sách phân phối lại của cải trong xã hội cho người nghèo, Bạc Hy Lai được một bộ phận người dân yêu mến nhưng lại khiến chi tiêu công tăng cao, trái ngược với chính sách chung của cả nước.


  • TIN MỚI

  • Dòng sự kiện