Tin tức tổng hợp cập nhật liên tục - goNews
 

Bị cấm vận, Triều Tiên tăng cường sản xuất hàng hóa nội địa

- Vnexpress

Bị cấm vận, Triều Tiên tăng cường sản xuất hàng hóa nội địa. Bị thắt chặt cấm vận, Triều Tiên duy trì guồng máy kinh tế bằng cách nội địa hóa nhiều mặt hàng, giảm phụ thuộc vào nhập khẩu.


  • TIN MỚI

  • Dòng sự kiện