Tin tức tổng hợp cập nhật liên tục - goNews
 

Fitch cho rằng châu Âu sẽ không thể giải quyết được khủng hoảng

- Cafef

Fitch cho rằng châu Âu sẽ không thể giải quyết được khủng hoảng. Fitch đưa hàng loạt nền kinh tế thuộc khu vực đồng tiền chung, trong đó bao gồm Pháp và Italy vào diện xem xét hạ xếp hạng tín dụng.


  • TIN MỚI

  • Dòng sự kiện