Tin tức tổng hợp cập nhật liên tục - goNews
 
1 tin cho từ khóa "Việt Minh" đăng nhập để tạo kênh
Trong ngày Hai ngày qua Tuần qua Tháng qua Năm qua Mọi lúc
  • Mười lăm ngày xác tín một dự báo: 1945 Việt Nam độc lập

    Mười lăm ngày xác tín một dự báo: "1945 Việt Nam độc lập"

    hôm qua

    Trong lịch sử cận hiện đại, chưa từng thấy một cuộc cách mạng nào như Cách mạng tháng Tám ở Việt Nam năm 1945, vừa là sản phẩm của quá trình 15 năm vận động tiến tới khởi nghĩa giành chính quyền, vừa xác tín một dự báo kết quả của một cuộc cách mạng xã hội đích thực. 

  • Dòng sự kiện