Tin tức tổng hợp cập nhật liên tục - goNews
 

Bộ trưởng Y tế đã nhắn tin gì cho luật sư bào chữa vụ BS Lương?

- Đời sống & Pháp luật

Bộ trưởng Y tế đã nhắn tin gì cho luật sư bào chữa vụ BS Lương?. Ngay khi hay tin BS Lương được tại ngoại, Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến cũng đã nhắn tin cho LS Nguyễn Chiến: Cảm ơn luật sư rất nhiều, ủng hộ sự công bằng và rất nhân văn!


  • TIN MỚI

  • Dòng sự kiện