Tin tức tổng hợp cập nhật liên tục - goNews
 

Cách Vĩnh Thụy đáp trả anti fan khơi lại scandal của Hoàng Thùy Linh

- Tiin

Cách Vĩnh Thụy đáp trả anti fan khơi lại scandal của Hoàng Thùy Linh. Không hề né tránh, Vĩnh Thụy đã đáp trả lại rất tinh tế để bảo vệ Hoàng Thùy Linh.


  • TIN MỚI

  • Dòng sự kiện