Tin tức tổng hợp cập nhật liên tục - goNews
 

Chia tay vẫn làm bạn tốt, đâu mỗi Hà Hồ - Cường Đô la

- Tiin

Chia tay vẫn làm bạn tốt, đâu mỗi Hà Hồ - Cường Đô la. Thanh Thảo và Quang Dũng cũng có một thời sâu đậm nhưng sau khi chia tay, cả hai vẫn chơi thân với nhau.


  • TIN MỚI

  • Dòng sự kiện