Tin tức tổng hợp cập nhật liên tục - goNews
 

Bản lĩnh đầu tàu kinh tế

- Đại biểu nhân dân

Bản lĩnh đầu tàu kinh tế. Chúng tôi sẽ đề xuất trình Thủ tướng Chính phủ sửa đổi Quyết định số 32/2015/QĐ-TTg theo hướng tiếp tục cắt giảm xe ô tô công, phấn đấu đến năm 2020 giảm từ 30% - 50% số lượng xe ô tô phục vụ công tác chung đang được trang bị cho các bộ, ngành, địa phương .


  • TIN MỚI

  • Dòng sự kiện