Tin tức tổng hợp cập nhật liên tục - goNews
 

Cơ cấu lại thu, chi ngân sách theo hướng bền vững

- Tiền phong

Cơ cấu lại thu, chi ngân sách theo hướng bền vững. Từ sau Đại hội XI của Đảng, trước đòi hỏi của sự phát triển đất nước, vấn đề tái cơ cấu nền kinh tế được đặt ra mạnh mẽ hơn bao giờ hết.Một trong những nhiệm vụ trọng tâm của việc tái cơ cấu nền kinh tế đó là tái cơ cấu ngân sách nhà nước


  • TIN MỚI

  • Dòng sự kiện