Tin tức tổng hợp cập nhật liên tục - goNews
 

Nghệ An: Phát hiện nấm ngọc cẩu nặng hơn 7kg

- Đời sống & Pháp luật

Nghệ An: Phát hiện nấm ngọc cẩu nặng hơn 7kg. Một người dân Nghệ An trong lúc đi săn đã đào được nấm ngọc cẩu nặng hơn 7kg.


  • TIN MỚI

  • Dòng sự kiện