Tin tức tổng hợp cập nhật liên tục - goNews
 

Kiếm 1 triệu đô từ kiểu kinh doanh 'hay không bằng hên' để rồi thất bại thảm hại, startup này đã đứng lên như thế nào?

- Tiin

Kiếm 1 triệu đô từ kiểu kinh doanh hay không bằng hên để rồi thất bại thảm hại, startup này đã đứng lên như thế nào?. Một website có một triệu pixel điểm ảnh hiển thị. Nếu bạn bán mỗi pixel với giá 1 đô cho một nhà quảng cáo vĩnh viễn thì sao? Đó là điều Alex Tew đã nghĩ đến và thành công.


  • TIN MỚI

  • Dòng sự kiện