Tin tức tổng hợp cập nhật liên tục - goNews
 

Giảng viên là Tiến sĩ sẽ được kéo dài thời gian giảng dạy

- Giáo dục Việt Nam

Giảng viên là Tiến sĩ sẽ được kéo dài thời gian giảng dạy. Đây là nội dung trong Nghị định quy định về Hướng dẫn thi hành một số điều của Luật giáo dục đại học, trong đó quy định giảng viên có chức danh GS, PGS và TS đang công tác tại cơ sở giáo dục đại học được kéo dài thời gian làm việc kể từ khi đủ tuổi...


  • TIN MỚI

  • Dòng sự kiện