Tin tức tổng hợp cập nhật liên tục - goNews
 

Loạt ảnh chế Batman, Superman sẽ khiến bạn cười chảy nước mắt

- Go.vn

Loạt ảnh chế Batman, Superman sẽ khiến bạn cười chảy nước mắt. Tuy nhiên, hãy đặt sang một bên những tranh cãi đó và tạm gạt đi mâu thuẫn của 2 nhân vật nổi tiếng nhất thế giới DC comics bằng loạt ảnh chế 2 nhân vật này ngay dưới đây. Hi vọng các bạn sẽ thích chúng! Sịp Auto Win Sịp Auto Win Khi Dơi bị troll mà không biết Khi Dơi bị troll mà không biết Không biết là cứu bạn hay hại bạn Không biết là cứu bạn hay hại bạn Chơi làm màu thôi :v Chơi làm màu thôi :v Chú tưởng thế là ngon hở Chú tưởng thế là ngon hở Siêu năng lực chỉ anh Dơi mới có. Siêu năng lực chỉ anh Dơi mới có. Người Ô Người Ô Lỡ tay Lỡ tay Ai sợ ai? Ai sợ ai? Nếu không phải bảo vệ thế giới, đây là công năng duy nhất của súng bắn lao. Nếu không phải bảo vệ thế giới, đây là công năng duy nhất của súng bắn lao. Graffiti Batman style Loạt ảnh chế Batman, Superman sẽ khiến bạn cười chảy nước mắt 11 Graffiti Batman style The heck? Loạt ảnh chế Batman, Superman sẽ khiến bạn cười chảy nước mắt 12 The heck? 12_18_12__1618581_1014408888605707_7585989869953742667_n Loạt ảnh chế Batman, Superman sẽ khiến bạn cười chảy nước mắt 13 Chỉ là giấc mơ Chỉ là giấc mơ 12_18_20__941084_1014409175272345_1419026810450742677_n Loạt ảnh chế Batman, Superman sẽ khiến bạn cười chảy nước mắt 15 12_18_23__11032384_1014409185272344_6875387027049693452_n Loạt ảnh chế Batman, Superman sẽ khiến bạn cười chảy nước mắt 16 Siêu nhân mà thế này thì cũng chết. Siêu nhân mà thế này thì cũng chết. Cứu người thành ra lại hại người. Khá là giống trong phim. Cứu người thành ra lại hại người. Khá là giống trong phim. Xét về độ tinh tế thì... Xét về độ tinh tế thì… Ở Gotham, cái gì cũng có thể dính tới Batman. Ở Gotham, cái gì cũng có thể dính tới Batman. Bat-Mario Loạt ảnh chế Batman, Superman sẽ khiến bạn cười chảy nước mắt 21 Bat-MarioTuy nhiên, hãy đặt sang một bên những tranh cãi đó và tạm gạt đi mâu thuẫn của 2 nhân vật nổi tiếng nhất thế giới DC comics bằng loạt ảnh chế 2 nhân vật này ngay dưới đây. Hi vọng các bạn sẽ thích chúng! Sịp Auto Win Sịp Auto Win Khi Dơi bị troll mà không biết Khi Dơi bị troll mà không biết Không biết là cứu bạn hay hại bạn Không biết là cứu bạn hay hại bạn Chơi làm màu thôi :v Chơi làm màu thôi :v Chú tưởng thế là ngon hở Chú tưởng thế là ngon hở Siêu năng lực chỉ anh Dơi mới có. Siêu năng lực chỉ anh Dơi mới có. Người Ô Người Ô Lỡ tay Lỡ tay Ai sợ ai? Ai sợ ai? Nếu không phải bảo vệ thế giới, đây là công năng duy nhất của súng bắn lao. Nếu không phải bảo vệ thế giới, đây là công năng duy nhất của súng bắn lao. Graffiti Batman style Loạt ảnh chế Batman, Superman sẽ khiến bạn cười chảy nước mắt 11 Graffiti Batman style The heck? Loạt ảnh chế Batman, Superman sẽ khiến bạn cười chảy nước mắt 12 The heck? 12_18_12__1618581_1014408888605707_7585989869953742667_n Loạt ảnh chế Batman, Superman sẽ khiến bạn cười chảy nước mắt 13 Chỉ là giấc mơ Chỉ là giấc mơ 12_18_20__941084_1014409175272345_1419026810450742677_n Loạt ảnh chế Batman, Superman sẽ khiến bạn cười chảy nước mắt 15 12_18_23__11032384_1014409185272344_6875387027049693452_n Loạt ảnh chế Batman, Superman sẽ khiến bạn cười chảy nước mắt 16 Siêu nhân mà thế này thì cũng chết. Siêu nhân mà thế này thì cũng chết. Cứu người thành ra lại hại người. Khá là giống trong phim. Cứu người thành ra lại hại người. Khá là giống trong phim. Xét về độ tinh tế thì... Xét về độ tinh tế thì… Ở Gotham, cái gì cũng có thể dính tới Batman. Ở Gotham, cái gì cũng có thể dính tới Batman. Bat-Mario Loạt ảnh chế Batman, Superman sẽ khiến bạn cười chảy nước mắt 21 Bat-Mario


  • TIN MỚI

  • Dòng sự kiện