Tin tức tổng hợp cập nhật liên tục - goNews
 

Thông minh, tỉnh táo với mê tín dị đoan

- Tiền phong

Thông minh, tỉnh táo với mê tín dị đoan. Tôi nhận thấy điều rất quan trọng là dân tộc nào gặp những thế lực cai trị nhiễm thói mê tín dị đoan, dân tộc ấy thường phải trả giá hàng ngàn năm, phải tan nát hàng ngàn năm, phải nghèo đói hàng ngàn năm…


  • TIN MỚI

  • Dòng sự kiện