Tin tức tổng hợp cập nhật liên tục - goNews
 

Hài Xuân Bắc: Chó phải che mèo phải đậy

- 24h

Hài Xuân Bắc: Chó phải che mèo phải đậy. Câu nói cũng khá là chiết lý của Xuân Bắc khiến Tự Long cũng phải chào thua. Trích đoạn hài tết 2013: Không hề biết giận .


  • TIN MỚI

  • Dòng sự kiện