Tin tức tổng hợp cập nhật liên tục - goNews
 

Trusted Contacts: Chia sẻ vị trí trong trường hợp khẩn cấp đã có trên iOS

- Thế giới @

Trusted Contacts: Chia sẻ vị trí trong trường hợp khẩn cấp đã có trên iOS. Google vừa ra mắt ứng dụng Trusted Contacts cho hệ điều hành iOS, một cách mới giúp bạn chia sẻ vị trí của mình cho người thân và bạn bè để họ biết bạn đang trong trạng thái an toàn hay không.


  • TIN MỚI

  • Dòng sự kiện