Tin tức tổng hợp cập nhật liên tục - goNews
 

Smart City không chỉ là thành phố máy tính

- Thế giới @

Smart City không chỉ là thành phố máy tính. Xây dựng Thành phố thông minh (Smart City - SC) không chỉ là điện toán hóa thành phố


  • TIN MỚI

  • Dòng sự kiện