Tin tức tổng hợp cập nhật liên tục - goNews
 

Nghề bác sĩ: Lặng lẽ giấu tiếng thở dài

- Đời sống & Pháp luật

Nghề bác sĩ: Lặng lẽ giấu tiếng thở dài. Làm bác sĩ nghĩa là gắn với sứ mệnh cứu người và để hoàn thành sứ mệnh ấy là cả hành trình nỗ lực không ngừng nghỉ, là phải quen với những áp lực, khắc nghiệt của nghề, là giây phút phải lặng lẽ giấu đi tiếng thở dài khi chứng kiến bệnh nhân lìa đời...


  • TIN MỚI

  • Dòng sự kiện