Tin tức tổng hợp cập nhật liên tục - goNews
 

Thái Nguyên cấp bách xử lý thấm đập chính Hồ Núi Cốc

- Đời sống & Pháp luật

Thái Nguyên cấp bách xử lý thấm đập chính Hồ Núi Cốc. Đập chính của Hồ Núi Cốc có hiện tượng thấm vai đập phía bờ hữu từ cao trình +45 m đến +46 m dẫn đến nguy cơ mất an toàn cho vùng hạ lưu.


  • TIN MỚI

  • Dòng sự kiện