Tin tức tổng hợp cập nhật liên tục - goNews
 

Vụ lập khống danh sách nhận tiền đền bù ở Ninh Bình: Kỷ luật hàng loạt cán bộ

- Đời sống & Pháp luật

Vụ lập khống danh sách nhận tiền đền bù ở Ninh Bình: Kỷ luật hàng loạt cán bộ. Ban Thường vụ Huyện ủy và Ủy ban Kiểm tra huyện Gia Viễn (Ninh Bình) vừa ra các quyết định thi hành kỷ đối với hàng loạt cán bộ liên quan đến sai phạm tài chính nghiêm trọng trong công tác bồi thường giải phóng mặt bằng.


  • TIN MỚI

  • Dòng sự kiện