Tin tức tổng hợp cập nhật liên tục - goNews
 

Cán bộ đi làm trong nội thành có được dùng xe công?

- Đời sống & Pháp luật

Cán bộ đi làm trong nội thành có được dùng xe công?. Với các chức danh Cục trưởng, Phó Cục trưởng và tương đương của Cục Thuế, Kho bạc Nhà nước, Cục Hải quan, Cục Dự trữ nhà nước khu vực khi đi công tác, đi họp trên địa bàn thành phố, thị xã thuộc các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, nơi các đơn vị này đóng trụ sở làm việc cũng phải khoán xe công, nghĩa là không được sử dụng xe công.


  • TIN MỚI

  • Dòng sự kiện