Tin tức tổng hợp cập nhật liên tục - goNews
 

Bộ trưởng đi công tác ở khách sạn giá 2,5 triệu đồng/ngày

- Đời sống & Pháp luật

Bộ trưởng đi công tác ở khách sạn giá 2,5 triệu đồng/ngày. Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư 40/2017, quy định chế độ công tác phí, chi hội nghị từ nguồn ngân sách nhà nước. Thông tư này có hiệu lực từ ngày 1/7/2017.


  • TIN MỚI

  • Dòng sự kiện