Tin tức tổng hợp cập nhật liên tục - goNews
 

Một đời vì nước vì dân

- Đời sống & Pháp luật

Một đời vì nước vì dân. Không chỉ để lại cho dân tộc một sự nghiệp cách mạng vẻ vang chưa từng có trong lịch sử, Chủ tịch Hồ Chí Minh còn để lại cho toàn Đảng, toàn dân ta một di sản cao quý, đó là tấm gương sáng ngời về phẩm chất đạo đức của người cách mạng - phẩm chất tận trung với nước, tận hiếu với dân.


  • TIN MỚI

  • Dòng sự kiện