Tin tức tổng hợp cập nhật liên tục - goNews
 

Phú Yên gửi thư xin lỗi dân khi giải quyết thủ tục hành chính sai sót, trễ hạn

- Đời sống & Pháp luật

Phú Yên gửi thư xin lỗi dân khi giải quyết thủ tục hành chính sai sót, trễ hạn. Trường hợp trả kết quả quá hạn giải quyết theo quy định do lỗi của công chức, viên chức giải quyết hồ sơ; trường hợp kết quả giải quyết thủ tục hành chính có sự sai sót do lỗi của cơ quan, đơn vị..., chính quyền Phú Yên sẽ gửi thư xin lỗi người dân.


  • TIN MỚI

  • Dòng sự kiện