Tin tức tổng hợp cập nhật liên tục - goNews
 

Những điểm mới trong Hiến pháp sửa đổi

- Đời sống & Pháp luật

Những điểm mới trong Hiến pháp sửa đổi. Sau 21 năm từ Hiến pháp năm 1992, đất nước ta có Hiến pháp sửa đổi mới, Hiến pháp của một đất nước ngày càng phát triển, dân chủ, văn minh.


  • TIN MỚI

  • Dòng sự kiện