Tin tức tổng hợp cập nhật liên tục - goNews
 

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp Chủ tịch Thượng viện Cộng hòa Haiti

- Đại biểu nhân dân

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp Chủ tịch Thượng viện Cộng hòa Haiti. Chiều 20.6, dưới sự điều khiển của Phó Chủ tịch QH Uông Chu Lưu, QH đã biểu quyết thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Hình sự số 100/2015/QH13 với 88,39% số ĐBQH có mặt tán thành.


  • TIN MỚI

  • Dòng sự kiện