Tin tức tổng hợp cập nhật liên tục - goNews
 

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp Bí thư, Đô trưởng Vientiane, Lào

- Đại biểu nhân dân

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp Bí thư, Đô trưởng Vientiane, Lào. Ngày 27.3, Ủy ban Tư pháp chủ trì, phối hợp với Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, TN, TN và NĐ đã tổ chức cuộc họp: Việc chấp hành các quy định của pháp luật về đấu tranh phòng, chống tội phạm xâm hại tình dục trẻ em.


  • TIN MỚI

  • Dòng sự kiện