Tin tức tổng hợp cập nhật liên tục - goNews
 

UBTVQH giám sát việc đầu tư, khai thác công trình giao thông BOT tại Quảng Bình

- Đại biểu nhân dân

UBTVQH giám sát việc đầu tư, khai thác công trình giao thông BOT tại Quảng Bình. Ngày 23 – 24.3, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch QH, Đại tướng Đỗ Bá Tỵ dẫn đầu Đoàn giám sát của UBTVQH làm việc tại Kiên Giang về việc thực hiện chính sách, pháp luật đối với cá nhân, tổ chức khai thác, nuôi trồng, chế biến hải sản trong phát triển kinh tế biển gắn với bảo đảm quốc phòng, an ninh.


  • TIN MỚI

  • Dòng sự kiện