Tin tức tổng hợp cập nhật liên tục - goNews
 

Nếu lấy gỗ dâu làm trụ cột, đất nước sẽ về đâu?

- Dân trí

Nếu lấy gỗ dâu làm trụ cột, đất nước sẽ về đâu?. Ông Lê Thanh Vân, Ủy viên Thường trực Ủy ban Tài chính – Ngân sách của Quốc hội trong bức thư đầy tâm huyết gửi Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính mới đây đã góp ý rằng: Dụng nhân như dụng mộc . Gỗ lim thuộc nhóm gỗ tốt thì dùng làm trụ cột; tre, nứa thì làm phên dậu. Phải lấy gỗ lim làm cột cái và ngược lại, không thể lấy gỗ dâu làm cột trụ.


  • TIN MỚI

  • Dòng sự kiện