Tin tức tổng hợp cập nhật liên tục - goNews
 

Đại gia Bê, những chuyện “lùm xùm” & xây chùa… xá lạy!

- Dân trí

Đại gia Bê, những chuyện lùm xùm & xây chùa… xá lạy!. Tôn giáo không thể trở thành một thứ dịch vụ xã hội và càng không để cơ chế thị trường xô đẩy trong vòng quay mua - bán. Sự vụ lợi tiền bạc nơi cõi Phật sẽ tàn phá cõi linh thiêng. Khi đồng tiền thao túng chốn chính trường là mối nguy của thể chế. Khi đồng tiền thao túng chốn tâm linh làm rối loạn tâm linh.


  • TIN MỚI

  • Dòng sự kiện