Tin tức tổng hợp cập nhật liên tục - goNews
 

Cảm ơn biển số xanh, biệt thự khủng, nước biển mặn, gió và chổi đót!

- Dân trí

Cảm ơn biển số xanh, biệt thự khủng, nước biển mặn, gió và chổi đót!. Người xưa có câu, trong cái rủi, có cái may. Nhiều khi thiệt thòi, mất mát của người này lại là… cái may cho người khác. Cho nên một lần nữa, nhiệt liệt cảm ơn cái biển số xanh, biệt thự khủng, nước biển mặn, gió và chổi đót.


  • TIN MỚI

  • Dòng sự kiện