Tin tức tổng hợp cập nhật liên tục - goNews
 

Chúng tôi thật sự lấy làm tiếc, xin thông báo: “Vẫn chưa có kết quả”!

- Dân trí

Chúng tôi thật sự lấy làm tiếc, xin thông báo: Vẫn chưa có kết quả !. Có lẽ Thanh Hóa nên chuyển vụ việc lên UBKT TW nhưng trước khi đó, cần phải cho những cán bộ được giao nghỉ việc bởi có một việc cỏn con, 3 tháng không hoàn thành thì nên giải tán cho khỏi phí tiền dân và không chỉ có thế, còn làm hại uy tín của Đảng.