Tin tức tổng hợp cập nhật liên tục - goNews
 

Dân cũng buồn lắm, thưa Tổng Bí thư!

- Dân trí

Dân cũng buồn lắm, thưa Tổng Bí thư!. Tổng Bí thư chia sẻ: Ngày xưa cán bộ vui vẻ, sẵn sàng ra mặt trận, che đạn cho đồng chí mình thì người ta mới tin, phục, yêu. Còn giờ có gì anh chén trước, khó khăn anh đẩy cho người khác... Tôi nghèo thế này, anh thế kia thì nảy sinh ra mất niềm tin .


  • TIN MỚI

  • Dòng sự kiện