Tin tức tổng hợp cập nhật liên tục - goNews
 

Cơ hội của Bộ trưởng Nghĩa và những con đường không trải “hoa hồng, hoa huệ”!

- Dân trí

Cơ hội của Bộ trưởng Nghĩa và những con đường không trải hoa hồng, hoa huệ !. Có lẽ giá thành mỗi km của các nước thấp hơn, chất lượng lại cao hơn còn bởi vì trong chi phí của họ không có phần phát sinh hay nói hình ảnh là bởi những con đường đó không được rải bằng… hoa hồng, hoa huệ!


  • TIN MỚI

  • Dòng sự kiện