Tin tức tổng hợp cập nhật liên tục - goNews
 

“Cảnh vệ nhiều chứng tỏ bất ổn” & “Giúp dân, dân lập miếu thờ…”

- Dân trí

Cảnh vệ nhiều chứng tỏ bất ổn & Giúp dân, dân lập miếu thờ… . Dân mình rất tốt, không ai làm gì lãnh đạo đâu! . Nếu lãnh đạo được lòng dân thì dân sẽ che chở cho anh. Dân là người cảnh vệ tốt nhất . Dân nào làm hại bí thư, chủ tịch mà cần cảnh vệ? …


  • TIN MỚI

  • Dòng sự kiện