Tin tức tổng hợp cập nhật liên tục - goNews
 

Tinh giản biên chế, “bảng xếp hạng ngũ ệ” và ngồi nhìn nhau mà… khóc!

- Dân trí

Tinh giản biên chế, bảng xếp hạng ngũ ệ và ngồi nhìn nhau mà… khóc!. Mọi công việc khó khăn, gian khổ, cần đến chuyên môn đều trông cả vào đám trí tuệ vốn được coi là khổ sai này, giờ mà giản nó thì chỉ có nước ngồi nhìn nhau mà… khóc. Nói thế thôi chứ đám trí tuệ đừng ảo tưởng vì vẫn là nguy cơ nhất bởi cái cơ chế trách nhiệm của ta lúc này thì… mọi việc đều có thể. Với lại nên nhớ trí tuệ nằm cuối cùng trọng bảng xếp hạng ngũ ệ hiện nay.