Tin tức tổng hợp cập nhật liên tục - goNews
 

“Giáo viên không phải ăn mày” và bài học “của cho, cách cho”

- Dân trí

Giáo viên không phải ăn mày và bài học của cho, cách cho . Bài toán nâng cao thu nhập cho thầy cô giáo là cần thiết, song nó phải được thực hiện trên nền tảng văn hóa và lễ nghi nhất định. Do vậy, đề xuất của TS Tùng tuy xuất phát từ một động cơ tốt nhưng lại gặp phản ứng từ chính những người thu hưởng cũng là điều dễ hiểu.