Tin tức tổng hợp cập nhật liên tục - goNews
 

“Quan thì xa, bản nha thì gần”, thưa Thủ tướng!

- Dân trí

Quan thì xa, bản nha thì gần , thưa Thủ tướng!. Điều mà doanh nghiệp Việt Nam đã, đang và chắc chắn vẫn là mối lo ngại nhất là trên nóng, dưới lạnh , trên bảo, dưới không nghe bởi thực tế cho thấy, chỉ cần vấp phải sự tắc trách của một nhân viên cỡ phường, xã thôi cũng đủ làm lao đao nên doanh nghiệp thậm chí không dám làm họ phật ý .


  • TIN MỚI

  • Dòng sự kiện