Tin tức tổng hợp cập nhật liên tục - goNews
 

40 tỉ kia, biết bao nhiêu là mồ hôi từ tiền thuế, phí của dân?

- Dân trí

40 tỉ kia, biết bao nhiêu là mồ hôi từ tiền thuế, phí của dân?. Vấn đề là làm thế nào để không còn hoặc rất, rất ít oan sai chứ nếu tái diễn cảnh này, tiền là mồ hôi, nước mắt, không phải lá rụng bên bờ hồ Hoàn Kiếm. Mà có là lá rụng, cũng chẳng kịp mà vơ, mà quét.


  • TIN MỚI

  • Dòng sự kiện