Tin tức tổng hợp cập nhật liên tục - goNews
 

Thị trường không phải chốn “bao dung”, “từ thiện”!

- Dân trí

Thị trường không phải chốn bao dung , từ thiện !. Thông cảm cho nỗi vất vả người nông dân, nhưng nếu cứ lặp đi lặp lại tình trạng dư thừa nông sản cục bộ tại một số địa phương, một số sản phẩm thì người tiêu dùng trong nước sẽ phải đóng vai hiệp sĩ để giải cứu bà con đến bao giờ?


  • TIN MỚI

  • Dòng sự kiện