Tin tức tổng hợp cập nhật liên tục - goNews
 

Khi phản ánh và kiến nghị của dân được trả lời qua mạng...

- Dân trí

Khi phản ánh và kiến nghị của dân được trả lời qua mạng.... Nhìn lại việc phòng chống tham nhũng thời gian qua, có lẽ một trong những nguyên nhân quan trọng khiến công cuộc này chưa thành công như mong đợi, đó là qui định không chấp nhận đơn thư nặc danh. Trong khi đó, chúng ta cũng chưa có biện pháp hữu hiệu để bảo vệ người tố cáo...