Tin tức tổng hợp cập nhật liên tục - goNews
 

Đòi lại vỉa hè cho dân và đòi lại “vỉa hè chức tước” của quan

- Dân trí

Đòi lại vỉa hè cho dân và đòi lại vỉa hè chức tước của quan. Có lẽ đã đến lúc cần một phong trào đòi lại vỉa hè quan chức , thẳng tay loại bỏ những cán bộ, công chức Sáng cắp ô đi, tối cắp ô về , những phẩm hàm tuy hữu danh nhưng vô thực của thời tràn lan cấp phó .


  • TIN MỚI

  • Dòng sự kiện