Tin tức tổng hợp cập nhật liên tục - goNews
 

Chuyện “lạy cát”… và “Quyền con người” của một dòng sông

- Dân trí

Chuyện lạy cát … và Quyền con người của một dòng sông. Nạn xâm hại tài nguyên, thiên nhiên phải được coi như nạn xâm hại con người. Vì xâm hại thiên nhiên chính là xâm hại lợi ích của cả cộng đồng và hậu quả của nó cũng lâu dài, thậm chí vĩnh viễn, không thể khắc phục.


  • TIN MỚI

  • Dòng sự kiện